własna firma

Jak rozwijać potencjał organizacyjny firmy technologicznej?

We współczesnej firmie proces i osoby go realizujące stanowią nierozerwalną całość. Natomiast zespół współpracowników tworzących firmę spin-off jest początkowo gronem przyjaciół, dysponującym wieloma kompetencjami, lecz z trudem podporządkowującym się hierarchii zarządzania w tradycyjnym rozumieniu wzajemnych osobowych zależności.

Komunikacja w firmie – NIE WYSTARCZY MÓWIĆ PO POLSKU!

Komunikowanie jest procesem obiegu informacji wewnątrz organizacji oraz wymiany informacji z otoczeniem. Jest to proces, w którym ludzie nieustannie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów.

Jakość i innowacyjność, czyli jak przetwarzać kompetencje pracowników na pieniądze?

Najcenniejsze czynniki produkcji według współczesnych doktryn ekonomicznych, które są źródłem przewagi konkurencyjnej firmy to zasoby intelektualne: wiedza i doświadczenie pracowników, własność intelektualna (patenty, licencje), umiejętności budowy społecznych relacji z otoczeniem i działania w sieci współpracy oraz kultura organizacyjna.

Kompleksowe zarządzanie jakością – TO SIĘ CENI

Wychodząc na przeciw wyzwaniom rynku, na którym to jakość niejednokrotnie wpływa na decyzje konsumentów o nabyciu danego produktu czy usługi, współcześni menedżerowie powinni dążyć do stworzenia w organizacji takiej filozofii kierowania, dla której nadrzędnym celem byłoby ciągłe doskonalenie jakości.

Jak chronić spółkę technologiczną przed wrogim przejęciem?

Dobrze prosperująca, usamodzielniona spółka spin off z pewnością jest przedmiotem zainteresowania i analiz konkurencji. Dopóki jej rynek i potencjał rozwojowy jest niewielki – zainteresowanie jest ograniczone do umieszczenia nazwy spółki na listach benchmarkingowych konkurencji, obserwacji łańcucha dostaw, zobowiązań finansowych, asortymentu produktów i ewentualnie śledzenia ścieżki rozwoju zawodowego kluczowych pracowników.

Jak rozwijać wiedzę i wlasność intelektualną firmy technologicznej?

Do unikalnych zasobów firmy spin-off należą zasoby niematerialne, a w tym – w przeważającej mierze – wiedza i kompetencje jego pracowników, traktowane jako zasób ludzki, a także patenty, licencje, know-how, prawa autorskie i system organizacji – będące zasobami urzeczywistnianymi przez przedsiębiorstwo.

Wielka moda w małym mieście

Świat mody i blichtru wydaje się być zarezerwowany dla wielkich miast.

Firmy transportowe. Kto ma szansę na sukces?

Branża transportowa kojarzy się wielu osobom jedynie z wielkimi ciężarówkami przewożącymi ładunki na trasach międzynarodowych. Są jednak firmy działające wyłącznie na lokalnym rynku, zajmujące się przewozem osób oraz np. przeprowadzkami.

Przedsiębiorczy na pół etatu

Wiele osób nie lubi pracy na etacie, ale jednocześnie nie ma odwagi, aby od razu założyć swoją firmę.

Konkurs - dobry sposób na wypromowanie firmy

Firmy - zwłaszcza te małe - nie zawsze mogą sobie pozwolić na kosztowną kampanię reklamową w mediach.

Strony

Skomentuj artykuł