Spinoff

Rekrutacja na konferencję zakończona

Konferencja "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim" jest realizowana zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i zakłada większy udział płci niedoreprezentowanej.

Strony

Skomentuj artykuł