Zakończono rekrutację na letnie szkolenia menedżerskie

Kategoria: 
Prowadzimy letnie szkolenia menedżerskie w ramach projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off". Tematyka szkoleń związana jest z działaniami projektowymi o dotyczy biznesu, prowadzenia własnej działalności, innowacji oraz współpracy nauki i biznesu.

Zajęcia z Modułu I odbyły się 23 – 24 lipca oraz 30 – 31 lipca.

Zajęcia Modułu II odbędą się w dniach:
13 - 14.08
20 - 21.08
27 - 28.08
03 - 04.09

Zajęcia będą odbywały się w Biurze Projektu w Warszawie, na ul. Miodowej 1 (II p.) w godz.9:15 – 16:30.

Zapisz się już teraz za pośrednictwem modułu online!

Moduł I obejmuje trening z zakresu:
• Identyfikacji pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne)
• Modeli biznesowych firm typu spin off
• Własności intelektualnej i komercjalizacji
• Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Moduł II to szkolenia o następującej tematyce:
• Autoprezentacja - kreowanie wizerunku menedżera
• Komunikacja społeczna
• Zarządzanie wizerunkiem firmy
• Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Skomentuj artykuł