Podsumowanie konferencji - spin off to przyszłość

Kategoria: 
Konferencja "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim" miała miejsce 3 lutego 2012 roku w siedleckim NovymKinie. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia oraz obejrzenia zdjęć!

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zorganizowała konferencje pt. "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim" w ramach projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off".
Uczestnicy - studenci, absolwenci, doktoranci oraz przedsiębiorcy i pracownicy MSP - zostali powitani przez JM Rektora Collegium Mazovia Leszka dr. inż. Leszka Gadomskiego. Pierwszą prelegentka była Magdalena Sałata z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, która przedstawiła, jakie wsparcie można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy w 2012 r.

Kolejna prezentacja wygłoszona została przez mgr. inż. arch. Mariusza Szabłowskiego, kanclerza  Collegium Mazovia, który skupił się na zagadnieniu spin offu jako modelu przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. W swojej wypowiedzi kanclerz odnosił się do najciekawszych przykładów firm zakładanych przez studentów (m.in. Steve'a Jobsa czy Martina Della), udowadniając, że młody wiek i brak doświadczenia nie muszą być przeszkodą na drodze do własnej firmy.

W dalszej części spotkania głos zabrał Marek Maczuga, prezes zarządu Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o., z prelekcja pt. "Inkubator technologiczny - szansa dla spin off". Pan prezes wyjaśnił zebranym,. na czym polega działalność inkubatora i w jaki sposób można skorzystać z oferowanej przez niego pomocy.

Nastepnym wykładem było wystąpienie Lucjana Paszkiewicza oraz Agaty Bony z polskiego oddziału firmy Capfull pt. "Fińsko-polska perspektywa. Proces komercjalizacji innowacji w przedsięwzięciach spin off". Prelekcja dotyczyła etapów, jakie musi przejść firma, by zacząć funkcjonować. Pan Paszkiewicz w wesoły i lekki sposób wyjaśnił uczestnikom zawiłości  związane z pozyskiwaniem kapitału oraz wprowadzaniem działań w "życie biznesowe", a także wspomniał o planowaniu scenariuszowym. W jego meandry wprowadził zaś wszystkich Jari Puhakka, parter/dyrektor zarządzający Capful Oy Ltd. (Finlandia). Jego wypowiedź pt. "Fińska perspektywa. Planowanie scenariuszowe jako narzędzie tworzenia strategii dla przedsięwzięć typu spin off" przedstawiona była w języku angielskim.

Na konferencji nie zabrakło także przedstawicieli Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej - prof. Andrzeja Rabczenki, który opowiedział o tym, jak spin off i przedsiębiorczość akademicka wyglądają na świecie, oraz mgr. inż. Adama Dolińskiego, z prelekcją pt. "Procesy i praktyka transferu technologii z ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych do gospodarki", w której objaśniał drogę od pomysłu do biznesu.

>>> Zobacz także:

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon referaty_calosc_kor_asz_bez_spisudoc.pdf1.24 MB

Skomentuj artykuł