O obu płciach na konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach EFS na lata 2014-2020”

Kategoria: 
6 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020” traktująca o zdobytych dotychczas doświadczeniach i przyszłych zadaniach w kwestiach równości szans kobiet i mężczyzn.

Na spotkaniu omawiano doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowych działań w zakresie równości szans kobiet i mężczyzna, a także określano zadania na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski, wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska oraz minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

- Troska o przestrzeganie tych zasad to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, wynikającego z regulacji wspólnotowych, ale również działania racjonalne i uzasadnione ekonomiczne. Strategia wyrównywania szans przynosi bowiem realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczno-społeczne - mówił wiceminister Orłowski rozpoczynając konferencję. Dodał także, że mamy przed sobą jeszcze wiele pracy, choć działają takie procedury jak lista sprawdzająca tzw. standard minimum, który ma umożliwić podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu pod względem przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 
- Po czterech latach zauważalna jest zdecydowana poprawa projektów pod tym kątem – wyjaśnił Orłowski.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska poinformowała, że na zadania związane z równością szans płci resort przeznaczył z EFS ponad 280 mln zł.  Dotychczas ze wsparcia Programu Kapitał Ludzki skorzystało blisko 5,5 mln osób, ponad 3 mln stanowiły kobiety.
 
Fot.: Henrishmit, stockfreeimages.com

Skomentuj artykuł