Ugotują, uczeszą, wyremontują, rozliczą… firm wciąż przybywa

W ciągu ostatnich trzech lat na samym tylko Mazowszu, dzięki dofinansowaniu z WUP, powstało ponad 1,5 tys. firm. Wśród nowo powstających firm dość znaczny odsetek stanowią te świadczące usługi cateringowe oraz remontowo-budowlane. Dlaczego akurat taki rodzaj działalności wybierany był tak często przez przedsiębiorców?

Firm wciąż przybywa

W roku 2012 mięliśmy w naszym kraju swoisty rekord przedsiębiorczości. W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się ponad 31 tys. nowych podmiotów. Jakie firmy powstają w naszym kraju najczęściej? Z danych statystycznych wynika, że najwięcej nowo powstałych firm zajmuje się handlem w Internecie, rozwiązaniami informatycznymi , a także doradztwem prawnym.

Warto podkreślić, że dzięki unijnym funduszom w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w latach 2009-2012 powstało na Mazowszu ponad 1500 firm. „W  roku  2013 działalność gospodarczą uruchomić ma jeszcze 618 osób” – informuje WUP.  Z danych urzędu wynika, że w ramach projektów z Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umożliwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej dzięki bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł, do końca 2012 r. powstały 1464 firmy, a na ich utworzenie przeznaczono niemal 100 mln zł.  Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie, najwięcej dotacji przyznano w podregionie ostrołęcko-siedleckim (495), ciechanowsko-płockim (312), radomskim (311) oraz warszawskim (257).

Jakie firmy powstają?

Z badania przeprowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie wynika też, że 58 % firm, które zostały utworzone dzięki funduszom unijnym, działa w branży usług, 16 % - w przemyśle, 14 %- w handlu, 11 %- w budownictwie, a pozostałe w rolnictwie. Z raportu wynika również, że aż 80% firm utworzonych dzięki wsparciu z UE działa na rynku dłużej niż rok.

Wśród firm usługowych dość dużo jest podmiotów świadczących usługi prawne, rachunkowe, popularne są także usługi kosmetyczne i fryzjerskie, cateringowe oraz remontowo- budowlane. 
Z dofinansowania na założenie własnej firmy skorzystała m.in. Marta- fryzjerka z Siedlec. – Dzięki pieniądzom z WUP udało mi się otworzyć własny zakład, prowadzę go już ponad dwa lata. Wcześniej pracowałam w salonie, byłam tam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale moje zarobki były dość niskie. Po pewnym czasie zdecydowałam, że czas to zmienić, postanowiłam „pójść na swoje”. Nie miałam większych oszczędności, dofinansowanie z WUP było dla mnie właściwie jedyna szansą na założenie własnego salonu, no i udało się, jestem swoim szefem- wyjaśnia.

Firmę remontową założyli natomiast dwaj koledzy ze szkolnej ławy: Łukasz i Krzysztof.  – Obaj skończyliśmy szkołę w Siedlcach, z wykształcenia jesteśmy elektrykami , ale dobrze radzimy sobie też z malowaniem ścian i innymi pracami. Po szkole nie mieliśmy jakichś szczególnych perspektyw na dobrą pracę, pojawił się pomysł założenia własnej firmy. Pieniądze z urzędu pracy przeznaczyliśmy na zakup niezbędnego sprzętu, rodzice pożyczyli nam na zakup auta. Tak zaczęła działać nasza dwuosobowa firma. Na początku wykonywaliśmy niewielkie zlecenia, od malowania mieszkań do instalacji żyrandoli i kontaktów, teraz coraz częściej pracujemy jako podwykonawcy na dużych budowach, zajmujemy się głownie wykonywaniem instalacji  elektrycznych - relacjonuje Łukasz.

Bardzo wiele powstało również firm zajmujących się cateringiem. Niemal w każdym mieście powiatowym jest ich co najmniej kilka. Ich popularność jest przede wszystkim związana ze zmieniającym się stylem życia naszego społeczeństwa. Pracujemy coraz więcej, mniej mamy czasu  na przygotowywanie posiłków, coraz częściej korzystamy z usług takich firm.


PIENIĄDZE  DLA FIRM Z BRANŻY BUDOWLANEJ

Eksperci z serwisu www.dotacja-unijna.com radzą skąd można pozyskać środki na założenie firmy budowlanej:

  • Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (finansowana przez Fundusz Pracy) – w przypadku osób bezrobotnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania w 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (około 19 tys. zł w zależności od regionu). Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia (typu wiertarki, drabiny), ale również na reklamę (do wysokości 20% łącznych kosztów) i zakup materiałów budowlanych (do wysokości 30% łącznych kosztów).
  • Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (312 Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw) – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia do wysokości 300 tys. zł (50% kosztów zakupu netto) w zależności od planowanego zatrudnienia. Dofinansowane to możliwe jest w przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność lub istniejących mikroprzedsiębiorstw posiadających siedzibę i miejsce realizacji na obszarze do 5 tys. mieszkańców.
  • Regionalny Program Operacyjny właściwy dla danego województwa – w przypadku firm zlokalizowanych poza obszarami do 5 tys. mieszkańców (dla których nie ma zastosowania PROW) możliwe jest uzyskanie wsparcia z regionalnego programu właściwego dla danego województwa. Możliwe jest tu sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia, jak również sfinansowanie zakupu lokalu czy też nieruchomości. Wszystko to pod warunkiem wprowadzenia innowacji – czegoś nowego co najmniej w skali firmy.

Źródła: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Warszawa, www.dotacja-unijna.com, Puls Biznesu,  GUS, informacje własne

Skomentuj artykuł