Seminarium "Kobieta w biznesie"

15 maja 2012 roku w Biurze Projektu pt. "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" odbyło się seminarium "Kobieta w biznesie". O łączeniu ról społecznych i zawodowych opowiedziały przedsiębiorcze kobiety, mamy, szefowe.

15 maja 2012 roku w godzinach 17-19 w Biurze Projektu pt. "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" odbyło się seminarium "Kobieta w biznesie". O łączeniu ról społecznych i zawodowych opowiedziały przedsiębiorcze kobiety, mamy, szefowe.

Tezy poruszane na seminarium:

  • Kariery kobiet są na ogół trudniejsze niż mężczyzn. Macierzyństwo, opieka nad starszymi rodzicami, krzywdzące stereotypy, więcej obowiązków domowych sprawiają, że kobiety łatwiej wypadają z gry.
  • Liczba kobiet na wysokich stanowiskach w organizacjach wciąż jest skromna. Również biznesy kobiet przedsiębiorczych częściej rozpadają się po pierwszym roku niż prowadzone przez mężczyzn. 
  • Mentoring , to jedno z narzędzi, które może efektywnie pomagać kobietom w satysfakcjonującym prowadzeniu biznesu oraz sprzyjać różnorodności i wykorzystaniu w gospodarce, potencjału dobrze wykształconych Polek. Proces mentoringu  wzbogacony o znajomość specyfiki płci (np. odmienność kodów komunikacyjnych, procesów decyzyjnych, inna emocjonalność) może skutecznie wpisywać się w wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Tezę tę omawiamy na przykładach mentoringu  prowadzonego w projektach dla kobiet zakładających własne przedsiębiorsta

Z uczestniczkami rozmawiano o:

  • stereotypach na temat kobiecych ról,
  • różnicach między kobiecym i męskim stylem zarządzania,
  • jak zarządzać sobą, aby zbudować satysfakcjonującą karierę przedsiębiorczyni,
  • jak korzystać z mentoringu.

Prowadzące:

Barbara Ołdakowska-Żyłka, pedagog, trenerka, coach

Założycielka i animatorka Rajskiej Jabłoni, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od lat pracuje dla kobiet będących na różnym etapie życia, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Jako Ambasadorka Biznesu w europejskim projekcie Kobiety kobietom promuje przedsiębiorczość wśród kobiet. Jest autorką wielu szkoleń, warsztatów rozwojowych.

Barbara Bator, coach ICC, mentorka

Z zawodu jest dziennikarką, publikowała w "Kobiecie i Życiu", "Żyjmy Dłużej", była redaktorką naczelną "Magazynu Medycznego", "Magazynu Medycyny Rodzinnej", wieloletnią rzeczniczką prasową samorządu pielęgniarskiego. Przez 10 lat pełniła rolę menedżera ds. komunikacji wewnętrznej w Commercial Union (dziś Aviva). Jest mentorką początkujących przedsiębiorczyń.

Seminarium jest wyrazem polityki Collegium Mazovia zgodnej z zasadami promowania równości szans kobiet i mężczyzn, którą zakłada projekt "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off".

Skomentuj artykuł