Jak podnieść efektywność – BĄDŹ SKUTECZNY cz. 2

Jak skutecznie motywować pracowników – czyli jak zarządzać, aby zwiększyć produktywność ludzi?

O motywowaniu pracowników mówi się dość obszernie  i od dawna – lata 50. poprzedniego wieku. Od zawsze zastanawiano się, jak wpływać na ludzi, aby chciało się im chcieć. Sformułowano różne teorie: od teorii potrzeb Maslowa, teorii XY Mc Gregora przez teorię oczekiwań, po teorię ustalania wzmocnienia czy sprawiedliwości. Stosowano różne sposoby motywacji: od przymusu, zachęty po perswazję. Oddziaływano przez różny wachlarz instrumentów: od bodźców o charterze materialnym (płacę, premie, nagrody pieniężne, szkolenia, konferencje) po bodźce niematerialne w różnych obszarach firmy (uznanie, awanse, pochwały, wyróżnienia, pracę w „dobrym zespole”, samorealizację, możliwości wykorzystania najnowocześniejszej techniki itp.). Problem skutecznej motywacji jest ciągle aktualny.

Niejednokrotnie w firmach spotyka się pracowników, którzy mimo zastosowania przez menedżera różnych zachęt do działania są niezadowoleni a przede wszystkim niezmotywowani do zwiększenia produktywności. Dlaczego się tak dzieje? I co zrobić, aby to zmienić? Powodów i  ich potencjalnych sposobów rozwiązania jest kilka:

  1. Zastosowane instrumenty bardzo często są dobrane, w ten sposób, że uwzględniają bardziej punkt widzenia menedżera niż potrzeby pracownika. Danie nagrody nawet finansowej nieadekwatnej do potrzeb pracownika nie przyniesie oczekiwanych efektów. Odwrotna sytuacja – pracownik oczekuje publicznej pochwały, a otrzymuje w zamian bilet na kręgle,  również nie wpłynie na wzrost jego produktywności wręcz przeciwnie spowoduje uzasadnione rozdrażnienie. Dlatego nim ustalisz rodzaj motywatora poznaj potrzeby pracownika. Każdego należy traktować w sposób indywidualny mimo tego, iż bardzo często pracuje w zespole.
  2. Brak albo niejasno skonstruowany system nagradzania bez szczegółowego ustalenia zakresu obowiązków  wprowadza wiele demotywujących sytuacji. Będąc menedżerem daj możliwość poznania swoich oczekiwań co do pracowników i wykonania zdania oraz powiedz w jaki sposób będą nagradzani za swoja pracę.
  3. Zdarza się, iż pracownicy słyszą pochwałę i nie jest ona pozbawiona elementów krytyki lub wypominania poprzednich porażek, a tym bardziej demotywujące są niesprawiedliwe pochwały czy nagradzanie. Jako wpływający na produktywność podwładnego menedżer pamiętaj, jak ważne jest przekazywanie pracownikom pochwał i uznania za dobrze wykonaną pracę. Przekazuj pozytywne informacje i wzmacniaj pracowników za każdym razem, gdy zadanie jest dobrze wykonane i jesteś zadowolony. Czasem jest to jedno słowo, które dla podwładnego ma ogromną wartość. Już dawno sprawdzono skuteczność zasady: „Ludzie powtarzają te zachowania, za które są chwaleni” – dlatego warto ją wykorzystać.
  4. System instrumentów finansowych i pozafinansowych powinien uwzględnić indywidualne potrzeby i wyniki pracownika oraz wpisywać się w ścieżkę karier zaplanowaną dla każdego w firmie.
  5. Bardzo często zdarza się krytykować pracownika w okolicznościach, które na pewno nie przyczynią się do zmotywowania go do dalszej pracy. Jeśli nawet jest ona uzasadniona to bezwzględnie musi być konstruktywna i  powinna spełniać  następujące warunki:
  • krytyka powinna dotyczyć  konkretnych zachowań, a nie osób
  • nie zapominaj o używaniu zwrotów: moim zdaniem, w moim odczuciu, mam wrażenie, itp.
  • bezwzględnie nie krytykuj w obecności osób trzecich
  • nie czekaj z krytyką, ale informuj możliwie szybko po zachowaniu
  • krytykuj tylko to, co osoba może zmienić (nie krytykuj inteligencji czy wyglądu zewnętrznego)

Jako wpływający na produktywność podwładnego menedżer pamiętaj, jak ważne jest przekazywanie pracownikom pochwał i uznania za dobrze wykonaną pracę. Przekazuj pozytywne informacje i wzmacniaj pracowników za każdym razem, gdy zadanie jest dobrze wykonane i jesteś zadowolony. Czasem jest to jedno słowo, które dla podwładnego ma ogromną wartość. 

Już dawno sprawdzono skuteczność zasady: „Ludzie powtarzają te zachowania, za które są chwaleni” – dlatego warto ją wykorzystać. System instrumentów finansowych i pozafinansowych powinien uwzględnić indywidualne potrzeby i wyniki pracownika oraz wpisywać się w ścieżkę karier zaplanowaną dla każdego w firmie. Skuteczny menedżer nie zapomina o zasadzie, że zwiększenie produktywności pracowników można  uzyskać u ludzi, tylko wtedy gdy zamiast strachu przed krytyką, będą czuli radość z możliwości uczestniczenia w trudnych zadaniach.

Anna Kurowska

fot. Dreamstime.com

Skomentuj artykuł