Firmowe „Co? Gdzie? Kiedy?”

Miesiąc przedsiębiorcy to wyzwanie. Każdy prowadzący własną firmę obywatel musi pamiętać o szeregu dat, kwot i obowiązków. Oto krótkie zestawienie, które pomoże mu zorientować się w powinnościach.

Miesiąc przedsiębiorcy to wyzwanie. Każdy prowadzący własną firmę obywatel musi pamiętać o szeregu dat, kwot i obowiązków. Oto krótkie zestawienie, które pomoże mu zorientować się w powinnościach.

Kalendarz szefa

 • do 5 kwietnia - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za marzec
 • do 5 kwietnia - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za marzec
 • do 10 kwietnia - termin zapłaty składek na ZUS za marzec przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie
 • do 16 kwietnia - zapłata składek na ZUS za marzec przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi
 • do 20 kwietnia - firmy płacą zaliczkę za marzec na podatek dochodowy od osób prawnych

 • do 20 kwietnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło

 • do 20 kwietnia - zaliczka za marzec na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT
 • do 20 kwietnia - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za marzec
 • do 25 kwietnia - miesięczne rozliczenie VAT

  do 25 kwietnia - miesięczne rozliczenie akcyzy

 • do 30 kwietnia - osoby fizyczne składają roczne zeznania podatkowe PIT za 2011 r. i dopłacają brakujący podatek

Ile i komu

 • 18 i 32 proc. - stawki podatku od dochodów osobistych
 • 85 528 zł - próg w skali podatkowej

 • 556,02 zł - kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali

 • 3091 zł - roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku
 • 1335 zł - roczna kwota kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie
 • 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie

 • 1668,72 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości

 • 2502,56 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości

Źródło: "Gazeta Wyborcza", "Gazeta Prawna"
Fot.: sxc.hu, davidbiase

Skomentuj artykuł