Przedsiębiorczość

Komunikacja w firmie – NIE WYSTARCZY MÓWIĆ PO POLSKU!

Komunikowanie jest procesem obiegu informacji wewnątrz organizacji oraz wymiany informacji z otoczeniem. Jest to proces, w którym ludzie nieustannie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów.

Jakość i innowacyjność, czyli jak przetwarzać kompetencje pracowników na pieniądze?

Najcenniejsze czynniki produkcji według współczesnych doktryn ekonomicznych, które są źródłem przewagi konkurencyjnej firmy to zasoby intelektualne: wiedza i doświadczenie pracowników, własność intelektualna (patenty, licencje), umiejętności budowy społecznych relacji z otoczeniem i działania w sieci współpracy oraz kultura organizacyjna.

Kompleksowe zarządzanie jakością – TO SIĘ CENI

Wychodząc na przeciw wyzwaniom rynku, na którym to jakość niejednokrotnie wpływa na decyzje konsumentów o nabyciu danego produktu czy usługi, współcześni menedżerowie powinni dążyć do stworzenia w organizacji takiej filozofii kierowania, dla której nadrzędnym celem byłoby ciągłe doskonalenie jakości.

Jak chronić spółkę technologiczną przed wrogim przejęciem?

Dobrze prosperująca, usamodzielniona spółka spin off z pewnością jest przedmiotem zainteresowania i analiz konkurencji. Dopóki jej rynek i potencjał rozwojowy jest niewielki – zainteresowanie jest ograniczone do umieszczenia nazwy spółki na listach benchmarkingowych konkurencji, obserwacji łańcucha dostaw, zobowiązań finansowych, asortymentu produktów i ewentualnie śledzenia ścieżki rozwoju zawodowego kluczowych pracowników.

Jak rozwijać wiedzę i wlasność intelektualną firmy technologicznej?

Do unikalnych zasobów firmy spin-off należą zasoby niematerialne, a w tym – w przeważającej mierze – wiedza i kompetencje jego pracowników, traktowane jako zasób ludzki, a także patenty, licencje, know-how, prawa autorskie i system organizacji – będące zasobami urzeczywistnianymi przez przedsiębiorstwo.

Zarządzanie zmianą: NOWE NIESTRASZNE

Każda firma funkcjonująca w warunkach obecnej gospodarki rynkowej musi liczyć się z wszechobecną zmianą.

Zarządzanie wiedzą: od WIESZ do UMIESZ

Uparta aparatka

Jej pomysł na biznes? Dużo talentu, mnóstwo pasji, a do tego konsekwentne stawianie na swoim. Nawet gdy o szansę na spełnienie marzeń trzeba się starać piąty raz.

Jak podnieść efektywność – BĄDŹ SKUTECZNY cz. 2

Jak skutecznie motywować pracowników – czyli jak zarządzać, aby zwiększyć produktywność ludzi?

Strony

Skomentuj artykuł