18 mld na nowy unijny program edukacyjny dla wszystkich grup wiekowych

Kategoria: 
YES Europe, a nie Erasmus for All, jak do tej pory sądzono - taką nazwę będzie nosił nowy program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, młodzieży i sportu przewidziany do realizacji na lata 2014-2020.

YES Europe (skrót od Youth, Education, Sport - młodzież, edukacji, sport) ma zastąpić istniejący od 2007 roku program "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), w skład którego wchodzą programy: Comenius, Leanardo da Vinci, Grundtvig oraz obchodzący w zeszłym roku 30-lecie znany wszystkim studentom Erasmus.

Komisja ds. Edukacji i Kultury działająca w Parlamencie Europejskim zaproponowała niedawno poprawki do projektu nowego programu przygotowanego przez Komisję Europejską.

Nie będzie jednak mowy o rewolucji, gdyż nie jest ona potrzebna. I tak pozostać mają wymienione wyżej nazwy dotychczasowych programów sektorowych: Erasmus ma obejmować działania związane z mobilnością w szkolnictwie wyższym, Grundtvig – z kształceniem dorosłych, Leonardo da Vinci – z edukacją zawodową i szkoleniami zagranicznymi, Comenius – z edukacją szkolną, a Młodzież w działaniu – z inicjatywami podejmowanymi przez młodych ludzi oraz z Wolontariatem Europejskim.

Nowością natomiast ma być popierany przez Komisję ds. Edukacji i Kultury instrument gwarantowania kredytów zaciąganych przez studentów studiów magisterskich, które mają być przeznaczone na studia zagraniczne. W ramach tego instrumentu studenci mogliby ubiegać się o pożyczki objęte poręczeniem pod warunkiem, że okres studiów spędzony za granicą będzie wynosił min. 1 rok. Wówczas student mógłby ubiegać się o kredyt w wysokości 12 tys. euro. W przypadku studiów dwuletnich miałoby to być 18 tys. euro. Oczywiście w założeniu Komisji, kredyty miałyby jedynie uzupełniać aktualne mechanizmy wsparcia finansowego w postaci stypendiów, a nie je zastąpić.

Rozkład 18-miliardowego budżetu (oczywiście mowa o euro) w dotychczasowym zarysie programu YES Europe prezentuje się następująco: minimalne wydatki na edukację i szkolenia wynoszą 83,4 proc. budżetu, na inicjatywy młodzieżowe – 8 proc. oraz 1,8 proc. na sport.

Warto zaznaczyć, że budżet nowego programu jest sporo wyższy od poprzedniego, dzięki czemu aż 5 milionów osób, czyli dwa razy więcej niż w latach 2007-2013, będzie miało szansę wyjechać na studia zagraniczne lub w różnorodnych projektach szkoleniowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Skomentuj artykuł