VII Community Innovation Survey: największa przedsiębiorczość w Niemczech, Luksemburgu i Belgii

Kategoria: 
Polska wypadła bardzo słabo w najnowszym badaniu Eurostatu dotyczącym innowacyjności firm. Gorzej jest tylko w Bułgarii.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w styczniu 2013 r. w badaniu Eurostat w Europie najwięcej innowacyjnych firm działa w Niemczech (79 procent), Luksemburgu (68 procent), Belgii (61 procent), Portugalii, Szwecji i Irlandii (po 60 procent).

Najniższy odsetek innowacyjnych działań odnotowano w Bułgarii (27 procent), Polsce (28 procent), na Litwie (30 procent), w Rumunii i na Węgrzech (po 31 procent). Dane dotyczą państw członkowskich oraz Islandii, Norwegii, Chorwacji, Serbii i Turcji i obejmują lata 2008-2010.

Wśród członków UE 11 procent współpracowało nad innowacją z innym krajem ze wspólnoty, ETA lub z państwem starającym się o akces, 3 procent z USA, a 2 procent z partnerem z Indii lub Chin.

Nieco ponad ćwierć - 27 procent - działań proinnowacyjnych podejmowano we współpracy z innymi podmiotami (przedsiębiorcami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi), zaś pozostałe 73 procent polegało tylko na własnych zasobach.

Pojęcie innowacji użyte w badaniu dotyczy wytwarzania nowego produktu lub ulepszania już istniejącego. Szczegółowe dane liczbowe i metodologiczne można znaleźć TUTAJ i TUTAJ

Fot.: sxc.hu

Skomentuj artykuł