Zapomoga dla żaka

Stypendium to doskonała forma uzyskiwania stałego – choć zazwyczaj niewielkiego – dochodu podczas studiów. Comiesięczna pensja przyznawana przez rektora zasili jednak konto jedynie co 10 żaka i tylko na jednym kierunku studiów.

Od 1 października 2011 roku uczelnie będą przyznawały stypendium rektora jedyn ie 10 procentom najlepszych studentów. Świadczenie to można otrzymywać na jednym kierunku, nie będzie także przysługiwało ambitnym, którzy studiują na kolejnym kierunku, ukończywszy już inn estudia (wyjątkiem są studia uzupełniające magisterskie). Prawo do stypendium maj zaró1)no studenci dzienni, jak i zaoczni oraz wieczorowi uczelni państwowych i prywatnych.

Zmiany wprowadza nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie można wnioskować o następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
  • zapomogi.

Zrezygnowano z przyznawania odrębnych zapomóg na mieszkanie i wyżywienie – pomoc tego rodzaju będzie przysługiwać w ramach styupendium socjalnego.

Stypwndium socjalne podlegać będzie – tak jak dotychczas – wymogowi dochodu na osobę w gospodarstwie. Jego próg ustala rektor w porozumieniu z samorządem studentów. W roku akademickim 2011/2012 jest to kwota od 456,3 zł do 782,6 zł.

Fot.: Hisks, sxc.hu

Skomentuj artykuł