Opodatkowanie dochodu

Kategoria: 
W cyklu autorstwa Prorektor Collegium Mazovia dr Bożeny Piechowicz "Finanse w pigułce" o kolejnej formie opodatkowania.

Zasady ogólne polegają na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. W tabeli poniżej zamieszczono skalę podatkową obowiązującą w 2013 r.

Atutem opodatkowania dochodów według skali podatkowej są:

  • możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów,
  • możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych,
  • możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Z uwagi na ulgę podatkową (556,02 zł) pierwszy podatek płacony jest od dochodów przekraczających kwotę 3091 zł. Minusem zaś jest opodatkowanie wyższych dochodów (ponad 85528 zł) wysoką stawką podatkową (32%). Wybór ogólnych zasad opodatkowania wiąże się również z koniecznością prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy według jednej, stałej stawki 19% . Jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie jednej formy prowadzenia działalności gospodarczej podatkiem liniowym, to inne formy prowadzenia tej działalności nie mogą już być opodatkowane według skali podatkowej. W takim przypadku wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form jej prowadzenia.

Podatku liniowego w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą wybrać podatnicy przechodzący na tzw. samozatrudnienie, którzy świadczą usługi dla swoich byłych pracodawców. Opodatkowanie w tej formie jest możliwe dopiero od następnego roku. Wadą podatku liniowego jest brak kwoty wolnej od podatku, wykluczenie możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz obowiązek prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub księdze handlowej (w przypadku przekroczenia w poprzednim roku podatkowym limitu przychodów w wysokości równowartości 1200 tys. euro).

Podsumowując, zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej należy podkreślić możliwość wyboru jednej z czterech form opodatkowania, tj. kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy lub skalę podatkową. Decydując się na wybór jednej z nich, musi wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności, jej rozmiar i oszacować spodziewane przychody i koszty.

Nie każdy może skorzystać z opodatkowania ryczałtowego. Podatnik wybierający pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych (według skali) a podatkiem liniowym powinien zastanowić się, w jakich sytuacjach wybór jednej z tych form będzie dla niego korzystniejszy. Właściwie podjęte decyzje mogą przynieść oszczędności sięgające kilku tysięcy złotych rocznie. Jak już wcześniej zaznaczono raz dokonany wybór formy opodatkowania obowiązuje także w następnych latach. Przedsiębiorca może jednak złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnie oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Fot. Stockfreeimages.com

Skomentuj artykuł