KROK 5: Sprawy formalne… bo czas postawić kropkę nad i

Kategoria: 
Tagi: 
KROK 5: Sprawy formalne… bo czas postawić kropkę nad i, Foto: Kamila Grabowska
KROK 5: Sprawy formalne… bo czas postawić kropkę nad i

„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”
Peter Drucker

 

Nosząc się z zamiarem założenia firmy, musisz być świadomy, że sprawy formalne związane z rejestracją działalności gospodarczej będą wymagały czasu. Mimo udogodnień internetowych nie uda ci się pominąć wycieczki po urzędach. W pierwszej kolejności powinieneś odwiedzić Urząd Gminy lub Miasta w celu złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Warto wiedzieć, że w dokumencie tym będziesz zobligowany podać: 

  • numer telefonu kontaktowego
  • datę rozpoczęcia działalności
  • branżę planowanej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD (zapoznaj się wcześniej z oznaczeniami PKD i spróbuj we wniosku uwzględnić wszystkie branże będące przedmiotem działalności twojej firmy, ich ilość nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, a w przyszłości nikt ci nie zarzuci, że zajmujesz się produktami/usługami niezwiązanymi z przedmiotem podjętej działalności)
  • adres miejsca zamieszkania, a w przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania, siedzibę firmy
  • numer ewidencyjny PESEL i NIP oraz dane personalne przedsiębiorcy

Złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest bezpłatne. 

W przypadku, kiedy planowana przez ciebie działalność gospodarcza będzie wymagała posiadania specjalnych koncesji, uprawnień czy zezwoleń przypisanych niektórym dziedzinom gospodarki, zobowiązany jesteś uzyskać Reglamentację działalności gospodarczej. W tym celu musisz złożyć wniosek w odpowiednim organie administracji lub w jednostce samorządu. 

Kolejną formalnością, której nie możesz pominąć, jest uzyskanie numeru REGON. W chwili obecnej nie ma obowiązku zgłaszania się do Urzędu Statystycznego. Po złożeniu wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej organ gminy/miasta zobowiązany jest do przesłania odpowiednich dokumentów w ciągu 3 dni roboczych. Uzyskany numer REGON możesz sprawdzić za pośrednictwem Internetu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Przyszedł czas na założenie konta firmowego. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania takiego konta. Udając się do banku, powinieneś dysponować wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub koncesją, wzorem pieczątki firmowej i oczywiście dowodem osobistym. Opłaty za założenie konta firmowego są uzależnione od banku, na który się zdecydujesz. Numer konta firmowego musisz zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Kolejną czynnością, jakiej nie da się obejść podczas zakładania firmy, jest obowiązek uzyskania numeru NIP – o ile jeszcze go nie posiadasz. Wniosek ten powinieneś złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiednim do twojego miejsca zamieszkania. Dla płatników podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wniosek należy złożyć przed dokonaniem pierwszej transakcji, która jest opodatkowana.

Czeka cię jeszcze wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie musisz zgłosić zarówno siebie, jak i pracowników. Zgłoszenie dotyczy osób podlegających obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz osób płacących składki na Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej lub też w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika.

Ostatnią czynnością, jaką musisz wykonać w związku z założeniem firmy, jest zawiadomienie Inspekcji Pracy o miejscu oraz o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenia powinieneś dokonać w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca podlega przymusowi płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Urszula Paczuska
właścicielka Centrum InFORMAcji Ślubnej

Zobacz także:

>>> Krok 1: Pomysł… bo bez niego ani rusz
>>> Krok 2: Koncepcja… bo diabeł tkwi w szczegółach
>>> Krok 3: Biznesplan… bo w biznesie liczy się pieniądz
>>>
KROK 4: Otoczenie… bo warto wiedzieć, gdzie i z kim

Foto: Kamila Grabowska

Skomentuj artykuł